De Waggelmannetjes richt zich op zorgverlening aan kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 2 ½ jaar. Na het 23e levensjaar wordt gezocht naar alternatieve zorgaanbieders. Wij hebben een transitieperiode vanaf een leeftijd van 23 jaar tot 25 jaar. In deze periode heeft u de mogelijkheid op zoek te gaan naar een nieuwe of andere opvangmogelijkheid. Wanneer uw kind 25 jaar is wordt de zorgovereenkomst ontbonden. Aanmeldingen van cliënten na hun 18e jaar worden niet in behandeling genomen. Buiten de leeftijd om wordt er bij de intake van mogelijke cliënten altijd gekeken naar de zorgbehoefte in combinatie met de rest van de groep. Op basis hiervan kan het zijn dat in overleg met u gezocht wordt naar een alternatieve zorgaanbieder.

U kunt uw kind telefonisch of via email aanmelden. Er zal naar de zorgbehoefte van uw kind worden gevraagd. Bij voldoende plaatsings-mogelijkheden zal er, samen met u, een datum voor een intakegesprek worden ingepland. Tijdens dit gesprek zal naar de indicatie van uw kind worden gevraagd. De opvang wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WlZ) en de Zorgverzekeringswet (ZvW). Op dit moment is de opvang alleen te financieren door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). In alle gevallen heeft uw kind hiervoor een indicatie nodig. Indien uw kind nog geen indicatie heeft, kunt u bij de aanvraag worden geassisteerd. De Waggelmannetjes biedt onafhankelijke ondersteuning bij de aanvraag van het PGB en/ of Meerzorg via Clientondersteuning Plus.

Daarnaast zal de zorgbehoefte van uw kind worden geïnventariseerd en zal er met u een toestemmingsformulier worden ingevuld om medische gegevens op te vragen bij de behandelend arts en/ of specialisten/ therapeuten. Op basis hiervan kunnen wij een goed zorgplan opstellen.

Wij hopen dat uw kind een mooie tijd tegemoet gaat bij de Waggelmannetjes en dat u, als ouder, zorgeloos kunt meegenieten!

Wilt u eerst meer informatie of een keer langskomen? Neem dan contact met ons op via email of via het contactformulier. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.