Opening De Waggelmannetjes

Vrijdag 30 juni 12.00-18.00 uur

Op vrijdag 30 juni zijn ouders en kinderen met een Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking van harte uitgenodigd voor onze officiële opening. Er zullen die dag veel leuke en speciale activiteiten te doen zijn speciaal voor onze doelgroep, maar ook voor broertjes en zusjes.

De stichting 2CU heeft de activiteit huifbedrijden mogelijk gemaakt voor de ZEVMB kinderen. Zie: www.2cu.nu Deze stichting zet zich in voor onze doelgroep. Er zal ook voor de nodige media aandacht worden gezorgd, zodat de ZEVMB kinderen eindelijk zichtbaar worden voor iedereen!

Er komen belevingsgerichte clowns: Mimakkers. Zij geven ieder kind individuele aandacht!Voor broertjes en zusjes is er een springkussen, pannenkoeken versieren, piraten omgooien en een levensgrote Toren van Pisa.

Specialisten en verpleegkundigen werkzaam met onze doelgroep zijn ook van harte welkom.  

Kom langs en maak kennis met onze specialistische dagopvang met mogelijkheid tot logeren. Tot 30 juni!

*ZEVMB staat voor: Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkt

 

           HKZ

Het is gelukt! De Waggelmannetjes heeft het officiële HKZ certificaat behaald. 

Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de wordt er een HKZ-certificaat afgegeven. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

Zoals u kunt lezen, kunnen wij met het certificaat aantonen dat wij kwaliteit bieden. Met andere woorden onze kwaliteit wordt zichtbaar voor iedereen, waardoor wij nu nog een stap verder gaan. Vanaf medio mei zullen wij ons richten op de contracteringen met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor zodat wij hopelijk vanaf januari 2018 ook Zorg In Natura (ZIN) kunnen bieden voor de ouders en kinderen die dit heel graag willen. Uiteraard zullen wij ook op PGB- basis zorg blijven bieden.

                           Leuke activiteiten

Met de kinderen zijn weer veel leuke activiteiten gedaan rondom het thema lente, Koningsdag en de koningspelen. Er zijn ZEVMB kinderen die zich enigszins (met zeer kleine stappen) kunnen ontwikkelen, maar de grootste groep kan dit niet. Dat betekent allerminst dat wij niets met de kinderen kunnen doen. Integendeel, wij bieden de kinderen een totaalpakket en proberen ervoor te zorgen dat de kinderen op niveau blijven. Dit doen wij onder andere door het prikkelen van de zintuigen. Als voorbeeld: Het thema lente. We kunnen (in bed en in de stoel) bloemen ruiken, voelen en zien, in het gras liggen, chocolade-eitjes zoeken en proeven. Het geluid van de koe nadoen of laten horen. We kunnen op de boerderij gaan kijken of een filmpje tonen van koeien die voor het eerst de wei ingaan. Vlinders en rupsen. We hebben een prachtig voelboek van Rupsje Nooitgenoeg. Daarnaast is er een prachtige lentetafel gemaakt met konijnen, schapen, vlinders, gras, bloemen en eitjes. De schapen van wol zijn favoriet! Omdat niet alle kinderen gemakkelijk naar buiten kunnen, i.v.m. een verlaagde weerstand of om andere redenen, zorgen wij ervoor dat 'buiten' naar 'binnen' komt en de kinderen toch alles kunnen meemaken zoals wij dat (van)zelf meemaken. 

 

Scholing

Op woensdag 14 juni van 9.30 tot 17.30 uur organiseren wij op locatie de training Voorbehouden & Risicovolle Handelingen voor alle ZZP-verpleegkundigen. Vooraf aan de training kunnen de verpleegkundigen via e-learning aan de slag met de theorie. De volgende onderdelen worden behandeld:

 • De basismodule Voorbehouden en Risicovolle Handelingen 
 • De module Toedienen insuline
 • De module Bloedglucose meten
 • De module Injecteren
 • De module Katheteriseren
 • De module Suprapubische katheter
 • De module Blaasspoelen
 • De module Neus maagsonde
 • De module PEG sonde
 • Infusietherapie
 • Uitzuigen
 • Stomazorg
 • Toedienen van zuurstof

Alle verdere scholing met betrekking tot beademing, canulezorg, balloneren en air-stacken loopt via het CTB en wordt deze dag niet behandeld.