Er worden diverse behandelingen en therapieën aangeboden bij de Waggelmannetjes. Wij vinden een ontwikkelingsgerichte of stimulerende aanpak voor uw kind van groot belang.

Hieronder kunt u lezen wat de verschillende therapeuten of disciplines voor de ontwikkeling van uw kind kunnen betekenen

Orthopedagogiek en onderwijsmogelijkheden

Twee keer in de week helpt de lerares met de ontwikkeling van uw kind, hierbij ligt de nadruk op spel- en communicatieve ontwikkeling. Er wordt een klein klasje gevormd voor de kinderen die zich cognitief wel iets kunnen ontwikkelen of bijvoorbeeld leren om met een spraakcomputer te werken. Ook kinderen die gewoon de gezelligheid van een klasje leuk vinden kunnen gezellig deelnemen aan de kring. De orthopedagoog heeft een overkoepelende functie en begeleidt het proces van de lerares en onderhoud contacten met basisscholen en/of gemeente.

Massage

De masseuse wordt ingezet om uw kind een combinatie van een klassieke massage, haptische massage en polariteitmassage te bieden. Onze ervaring is dat kinderen met een beperking heerlijk ontspannen worden dankzij een massage.

Fysiotherapie

De fysiotherapeute komt elke week bij de Waggelmannetjes. De fysiotherapeut doet een motorisch onderzoek. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van contracturen en bloedcirculatie, zodat uw kind prettiger in zijn lijf zit. Omdat de ruimte beschikt over een hydrobad is er de mogelijkheid voor hydrotherapie. Bij hydrotherapie worden oefeningen gedaan in ons verwarmde zwembad (minimaal 34°C), ter verlichting van gewricht- en spierklachten.

Daarnaast is de fysiotherapeute bekend met Air-stacken en slijmevacuatie. Samen met de fysiotherapeute en in overleg met de arts bekijken wij de mogelijkheden voor uw kind.

Ergotherapie

De ergotherapeute zal op indicatie aanwezig zijn. Zij helpt uw kind door te inventariseren hoe bepaalde handelingen in het dagelijks leven weer mogelijk gemaakt kunnen worden. Hierbij gaat het om de algemene dagelijkse levensverrichtingen, productiviteit, vrije tijd, wonen en mobiliteit.  Zij draagt zorg voor bijvoorbeeld een goede aangepaste (maatwerk) rolstoel zodat er voor uw kind de mogelijkheid bestaat om langere tijd rechtop te zitten. De ergotherapeute controleert de hulpmiddelen van uw kind en past deze zonodig aan of stelt deze opnieuw in.

Logopedie

De logopediste biedt preventie, zorg, training en advies met betrekking tot de mondfuncties van het kind (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. De logopediste richt zich op communicatie (begrip en productie van gesproken en geschreven taal maar ook ondersteunende communicatie) en eten en drinken in de orale en faryngeale fase. Zij kan daarom op indicatie langskomen vanwege slikproblemen of juist voor communicatie met behulp van een communicatiecomputer van uw kind.

Orthopedie

De orthopedisch instrumentenmaker kan op indicatie langskomen vanwege de standafwijkingen van gewrichten en afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld scoliose en klompvoeten. Hij zal voetorthesen, armorthesen en/of een korset aanmeten en maken. Dit wordt gedaan in overleg en met een aanvraag van de eigen behandelend revalidatiearts.

Geneeskunde

Er zal contact worden onderhouden met de behandelend arts van uw kind. Er zullen medische gegevens worden opgevraagd bij de arts. Wanneer zich calamiteiten voordoen, of onduidelijkheden rondom de voorbehouden- en risicovolle handelingen, medicatie of gezondheidstoestand van uw kind zijn, zal de behandelende arts door onze verpleegkundige worden benaderd.