Missie

De Waggelmannetjes is een zorginstelling die zich ten doel stelt zorg te bieden aan kinderen met een meervoudige complexe handicap. In een huiselijke sfeer willen wij de zorg bieden die een combinatie is van hoogwaardige gespecialiseerde zorg, therapie en complementaire zorg zoals massage en een snoezelruimte. Ons doel is om voor de kinderen en ouders van deze kinderen zo veel mogelijk eenzelfde situatie te creëren zoals zij de zorg thuis ook hebben ingeregeld, met het bijkomende voordeel van het bieden van therapie gedurende de dag. Op deze manier ontvangt het kind datgene wat het nodig heeft en kunnen ouders volledig ontzorgd worden gedurende de opvangperiode. Dit gaat verder dan de reguliere dagopvang, zo is het mogelijk om ook de persoonlijke verzorging in de ochtend over te nemen en ouders de stress te besparen die dit ochtendritueel met zich meebrengt.

Onze slogan luidt: "Niet in de maat, maar de zorg op maat."

Visie

De Waggelmannetjes wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van kinderen met een meervoudige complexe handicap die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt. Daarnaast zetten wij ons in voor meer zichtbaarheid voor deze doelgroep. Aan jonge en aankomende zorgprofessionals willen wij de mogelijkheid bieden zich binnen ons bedrijf vanuit hun eigen vakkennis in een open werkomgeving verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Kleinschalig en huiselijk

Dagopvang de Waggelmannetjes is een zeer kleinschalige, huiselijke, sfeervolle en stimulerende dagopvang voor ongeveer 6 ernstig meervoudig complex gehandicapte kinderen per dag. Er is adequate, specialistische en hoogwaardige zorg, goede verantwoorde begeleiding en activering. De ruimte is vrolijk en lichte ingericht en beschikt o.a. over:

 • een plafondlift en een verrijdbare tillift;
 • een mooie snoezelruimte met een muziektrilbed, waterbed, sterrenhemel, vezelnevel en een bubbelunit;
 • meerdere hoog/laagbedden en bedboxen met anti-trendelemburgfunctie;
 • badkamers met douchebrancard;
 • een hydrobad (verwarmd medisch zwembad);
 • medische apparatuur (voor noodgevallen);
 • een aparte slaapkamer in huis met internetverbinding, zodat eventueel (voorgeschreven) continu toezicht door middel van monitorbewaking mogelijk is en uw kind, indien nodig, in een rustige (prikkelarme) omgeving kan uitrusten;
 • en een tuin: aan de praktijk grenst de tuin, met een aangepaste schommel, trampoline en buitenzwembadje.

Activiteiten

De Waggelmannetjes heeft veel mogelijkheden om uw kind een leuke en/ of ontwikkelingsgerichte, stimulerende dag te bieden. Denk hierbij aan:

 • Snoezelen: hierbij richten wij ons op zintuigprikkeling. Dit kan zowel auditief, visueel, kinesthetisch (voelen), olfactioir (ruiken) en gustatoir (proeven)
 • Zwemmen
 • Knutselen: met aandacht voor de mogelijkheden van uw kind en de integratie/ beleving van de seizoenen en feestdagen
 • Muziek en geluiden als therapie of als begeleiding bij fysiotherapie
 • Buiten wandelen, fietsen, schommelen
 • Communicatie/ onderwijs: wij vinden het belangrijk dat er veel gesproken wordt tegen uw kind, omdat dit het taalkundig begrip bevordert en uw kind de gezelligheid ervan kan ervaren:
  • Er kan met foto's/ plaatjes worden gewerkt of met echte materialen
  • De verschillende communicatiemiddelen (communicatiecomputer, werkbord of Big Mack) zullen zoveel als mogelijk worden aangeboden
  • Een 'kringgesprek' in de ochtend waarin de verpleegkundige of de lerares een verhaaltje voorleest, iets vertelt over de 'buitenwereld' of een liedje zingt behoort hier ook toe. Dit maakt uw kind bewust van de andere kinderen en mensen om zich heen en zorgt ervoor dat we als het ware 'buiten' naar binnen halen
  • Waggelklasje: 2 x in week komt juf Tanja voor 2 uur. De kinderen kijken, luisteren, voelen, ruiken, knutselen en leren er veel woorden bij. Ook de spraakcomputer wordt veel gebruikt. Elke keer beginnen zij met het liedje van De Waggelmannetjes. Daarna kijken zij wat voor weer het is en welke dag van de week. De kinderen herkennen de regelmaat en reageren hierop. De Waggelmannetjes heeft nu een eigen lokaal met een smartbord. Langzaam wordt de klas gevuld met eigen werkjes, foto's en een meetlat. Het is al een echt klaslokaal.  
 • Ontspanning: Uiteraard houden wij rekening met de prikkelverwerking en de rustbehoefte van uw kind

 

Vervoer

Wij zorgen voor vervoer van en naar de Waggelmannetjes, welke door een extern vervoersbedrijf wordt verzorgd. Ter begeleiding rijdt er altijd een verpleegkundige/verzorgende van de Waggelmannetjes me, zodat ook tijdens het vervoer, uw kind de juiste en noodzakelijke zorg kan krijgen

Mogelijkheid tot overnachten

Tien maal per jaar bieden wij de kinderen en de ouders van de Waggelmannetjes de mogelijkheid om maximaal 7 kinderen, drie dagen te laten overnachten. Wanneer uw kind geplaatst wordt vragen wij u alvast na te denken over deze mogelijkheid en kunt u een verzoek tot logeren indienen. Denkt u hierbij aan familieaangelegenheden waarbij u aanwezig wilt zijn (bruiloft, afstuderen, jubileum). Een paar keer per jaar bieden wij vakantieopvang voor een periode van 1 tot 3 weken. 

Respijt/ontlasting

Ons doel is om, voor u en uw kind, zo veel mogelijk dezelfde situatie te creëren als u thuis gewend bent. De zorg starten wij daarom altijd thuis op. Wij kunnen uw kind thuis goed observeren waardoor wij voordat uw kind bij ons op de dagopvang komt weten welke waarden, geluiden, reacties en dergelijke voor uw kind normaal zijn. Hierdoor kunnen wij direct actie ondernemen bij extremiteiten.

Bijkomend voordeel is dat wij gedurende de opvang therapie bieden. De normaal gesproken externe afspraken bij therapeuten en disciplines van uw kind zullen zoveel mogelijk bij de Waggelmannetjes plaatsvinden. Wanneer uw kind ziek is kunnen wij de zorg thuis leveren. Op deze manier wordt u volledig ontzorgd gedurende de opvangperiode en tijdens ziekte van uw kind. Wij gaan verder dan de reguliere dagopvang: zo is het mogelijk om ook de persoonlijke verzorging in de ochtend over te nemen en u de stress te besparen die dit ochtendritueel met zich meebrengt.