In memoriam

Het gehele Waggelteam zal Raisah ontzettend missen. Samen met moeder hebben wij besloten om een memoriam van Raisah te makem, zodat wij de herinnering met jullie kunnen delen.