Opening

Met de vier kinderen die nu bij de Waggelmannetjes komen hebben wij ontzettend veel plezier. Zij hebben allen veel zorg nodig, maar juist de combinatie van zorg, activiteiten en therapieën voldoet aan ieders tevredenheid en verwachting. Wij hebben al veel mooie en enthousiaste verhalen en reacties van de ouders mogen ontvangen. "Mijn kind wil graag naar de dagopvang. Hij zit s'ochtends klaar en lacht naar mij op een manier van: "Laat mij maar, ik ga lekker naar de dagopvang." Dag mam!" Een andere ouder vond het heel prettig eindelijk een plek te hebben gevonden waar haar kind wel naartoe kan gaan. Met de juiste zorg en begeleiding. Dit miste zij erg. Haar kind huilde altijd wanneer zij naar haar oude dagopvang ging. Nu moppert zij thuis als zij niet naar de Waggelmannetjes gaat! Of: "Fijn, een plek waar ik mijn kind met een gerust hart naartoe kan laten gaan." "Voor het eerst kan ik de zorg voor mijn kind loslaten." In januari zal er een officiële opening van de Waggelmannetjes plaatsvinden.

Hydrobad

De verwachting is dat wij in januari het hydrobad kunnen gebruiken. Eind december komt er een medewerker van C-mark voor het zwembad -en legionella beheer. Eindelijk spetten, spatten en genieten!

 

Cursussen

Het gehele team heeft een certificaat behaald voor bedrijfshulpverlening, reanimatie en een aantal (die nog niet CTB gecertificeerd waren) voor beademing. Daarnaast zal één van onze teamleden gedelegeerd toetser worden voor de chronische beademing bij kinderen.

HKZ

In januari vindt de interne audit plaats en in februari/maart zal de externe audit plaatsvinden. Hopelijk ontvangt de Waggelmannetjes dan het HKZ certificaat!

Sponsor

BHV-Nederland wil ons sponsoren. Aan het eind van het jaar schenken zij ons een leuk bedrag voor het organiseren van een uiteraard zeeeer leuke activiteit. Denk hierbij aan een mobiele kinderboerderij of huifbedrijden. Als er nog ouders of medewerkers een leuk idee hebben, maak dit dan alstublieft kenbaar via de email of het overdrachtsmapje.

Plaatsing nieuwe kinderen

Er is nu nog plek voor 1 á 2 kinderen, afhankelijk van de zorgvraag en de voorkeur voor het aantal dagen. Neem contact met ons op via het contactformulier op de website of via onze email.